Featured Art / Najnowsze obrazy

My BIO / Moja biografia

Moje artystyczna edukacja i wydarzenia.
My artistic education, exhibitions and shows.